maandag 26 december 2011

Debbie en een hotdogworstje...

Debbie is een hotdogworstje...

Wil je graag weten waarover dit gaat, klikken en lezen is dan de boodschap.

Wat verandert er op 1 januari?

(Het Nieuwsblad 26/12/2011)

AM-radio verdwijnt, de regeling voor het brugpensioen verstrengt, digitale tv en postzegels worden duurder, en studenten mogen meer kiezen wanneer ze wat willen bijverdienen: op 1 januari verandert er heel wat.


 • De leeftijdsgrens voor het brugpensioen wordt opgetrokken. Het halftijdse brugpensioen dooft uit. De naam brugpensioen wordt vervangen door het "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag".
 • De lonen van de 400.000 bedienden die deel uitmaken van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB), gaan op 1 januari met 3,47 procent omhoog. concreet valt onder meer wie in de groothandel werkt, in ICT-bedrijven, drukkerijen of de glasnijverheid onder dit paritair comité. Zowat een derde van alle bedienden in de privésector valt onder het ANPCB.
 • Bedrijfswagens worden zwaarder belast. In het oude systeem wordt het belastbare voordeel voor het gebruik van een bedrijfswagen bepaald in functie van een forfaitair bepaalde afstand tussen woon- en werkplaats en de CO2-uitstoot. Dat systeem wordt omgevormd: het voordeel zal worden bepaald in functie van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het voertuig.
 • De vergoeding voor de inschrijving van voertuigen stijgt van 20 naar 30 euro.
 • Wie zonnepanelen op zijn dak heeft, krijgt via de zogenaamde groenestroomcertificaten geld van de netbeheerder. Het bedrag neemt geleidelijk aan af. Vanaf januari krijgt wie een installatie plaatst met een vermogen van maximaal 250 kW nog 250 euro per certificaat in plaats van 270 euro voorheen. Voor installaties van meer dan 250 kW is dat 90 euro in plaats van 150 euro.
 • Nieuwe woningen, scholen en kantoren in Vlaanderen moeten een stuk energiezuiniger zijn vanaf 1 januari 2012. Voortaan geldt voor die gebouwen de E70-norm, wat concreet betekent dat die gebouwen nog een stuk beter geïsoleerd zullen moeten zijn en zuiniger zullen moeten omspringen met de energie die ze nog nodig hebben.
 • De meeste federale premies voor energiebesparende maatregelen verdwijnen. Enkel voor dakisolatie is nog een belastingaftrek mogelijk.
 • Denemarken neemt het EU-voorzitterschap over van Polen. Na Hongarije en Polen is Denemarken het derde niet-euroland op rij dat voorzitter wordt in volle eurocrisis.
 • De wachtuitkering wordt omgevormd tot een inschakelingsuitkering. De wachttijd wordt een beroepsinschakelingstijd. Het doel is schoolverlaters intensiever te begeleiden in hun zoektocht naar een job. De uitkering wordt ook in de tijd beperkt.
 • Studenten mogen 50 dagen werken tegen een verlaagde RSZ-bijdrage, verspreid over het hele jaar. Tot hiertoe gold dat studenten 23 dagen mogen werken tijdens de maanden juli, augustus en september (3de kwartaal) en 23 dagen tijdens de andere maanden van het jaar.
 • De opzegtermijnen voor sommige arbeiders en bedienden wijzigen door het door de overheid opgelegde interprofessioneel akkoord. Vooral de arbeiders zien hun opzegtermijn omhoog gaan. De nieuwe algemene bepalingen houden in dat de opzegtermijnen voor arbeiders zowat 15 procent langer
 • Een arbeider die zijn job verliest, krijgt vanaf 1 januari een ontslaguitkering die kan oplopen tot 3.750 euro netto. De uitkering vervangt de crisispremie van 1.666 euro, die op 31 december 2011 ophoudt te bestaan.
 • De roerende voorheffing op financiële inkomsten zoals dividenden en interesten worden onderworpen aan een roerende voorheffing. Er is ook sprake van een extra belasting van 4 procent indien de inkomsten van dividenden en interesten meer bedragen dan 20.000 euro (in dat geval dus 21 + 4 procent).
 • Wie een beroep doet op de diensten van een notaris of deurwaarder, moet 21 procent btw betalen op diens ereloon. Volgens de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (KFBN) betekent dat bij de aankoop van een huis van 200.000 euro bijvoorbeeld een meerkost van 454 euro.
 • In de nasleep van de kernramp van Fukushima is een wet goedgekeurd waarbij de exploitanten bij een nucleair ongeval aansprakelijk voor het betalen van de schade tot een bedrag van 1,2 miljard euro, in plaats van 297,5 miljoen euro voorheen.
 • Handelaars moeten vanaf 1 januari minder betalen als hun klant een bedrag lager dan 10 euro afrekent met zijn bankkaart. Atos Worldline, het bedrijf dat de contracten voor elektronisch betaalverkeer regelt, verlaagt zijn tarieven.
 • Wie zijn familiale onderneming nog tijdens zijn leven wil overdragen, kan vanaf 2012 genieten van een vrijstelling van schenkingsrechten. Bedoeling is om de schenkingsregeling te vereenvoudigen en zo ondernemingen aan te sporen niet te lang te wachten met nadenken over de overdracht van het bedrijf.
 • De aandeelhouders van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een aantal nieuwe rechten. Zo mogen ze punten op de agenda van de algemene vergadering plaatsen en voorstellen tot besluit indienen, als ze 3 procent van het vennootschapskapitaal vertegenwoordigen. Voorts wordt de registratie van de aandelen verplicht om te kunnen deelnemen aan en te stemmen op de algemene vergadering.
 • De sprekende klok is niet langer bereikbaar via 1200, enkel nog via het veel complexere nummer 078-05.12.00. De wijziging is bedoeld om concurrentievervalsing tegen te gaan.Operatoren als Base, Mobistar en Scarlet pikten het namelijk niet dat Belgacom wel korte nummers mocht gebruiken, maar zij niet.
 • De prijs voor een postzegel voor een binnenlandse zending stijgt met 4 eurocent. Bij aanschaf van tien postzegels of meer moet vanaf dan 65 eurocent per zegel betaald worden, in plaats van 61 eurocent. Bij een aankoop per stuk stijgt de prijs van 71 eurocent naar 75 eurocent.
 • Het charter voor klantvriendelijkheid treedt in werking. Dit voorziet onder meer in een maximale wachttijd bij een call center van 2,5 minuten.
 • De btw op betaaltelevisie stijgt van 12 naar 21 procent. Alle bestaande mogelijkheden voor de radio- of televisieontvangst zullen zo onderworpen zijn aan hetzelfde tarief
 • Alle leghennen moeten gehuisvest worden in een verrijkte kooi of alternatief systeem. Klassieke legbatterijen zijn voortaan verboden.
 • In principe worden er geen varkens meer onverdoofd gecastreerd. De Belgische federatie van slachthuizen Febev vroeg de boeren eerder dit jaar om hun varkens niet langer onverdoofd te castreren, en de praktijk tegen 1 januari 2012 volledig te bannen. Het gaat wel niet om een wet, maar een beslissing onder druk van de klanten van de slachthuizen.
 • De openbare omroep VRT stopt met de uitzending via de laatste frequentie op de middengolf (AM). De distributie via middengolf op de 927kHz-frequentie was te milieubelastend door het grote energieverbruik. Uit onderzoek bleek dat nog relatief weinig mensen naar de middengolf luisterden. FM, de kabel en online streams moeten een alternatief bieden.
 • Voor Belgen in het buitenland staat daartegenover dat zij voortaan wel naar Radio 1 en Radio2 kunnen luisteren. De openbare omroep zal de informatiezender de familiezender voortaan via satelliet beluisterbaar maken.   wle